DJ名人講座強勢登場!!!!

週二聚會:宗教與信仰 - 郭志彬牧師

DJ學生崇拜 - 特別講員 楊恩德弟兄

2018 DJ異象- Do Hard Things - 突破極限

首頁

DJ牧區

DJ大約劇場

我愛星期二-楊氏夫妻

2015.07.31
DJ大約劇場

無價之寶

2015.06.09
DJ大約劇場

恩典咖啡館

2015.12.25